Familiemedlem

450,-

Familiemedlemskap med representerte rettigheter Familiemedlemskap betyr at husstanden tegner ett medlemskap og at alle som tilhører husstanden kan benytte seg av organisasjonens aktiviteter/tilbud. Siden medlemskap i organisasjonen er basert på samtykke, er det kun hovedmedlemmet eller kontaktpersonen, som har demokratiske rettigheter i organisasjonen. Rent praktisk tegnes et hovedmedlem pr husstand med et fritt antall tilleggs medlemmer, eller et medlemskap for hele familien med én kontaktperson.

Alle medlemskap gir fordeler i form av rabatt på kurs, kongresser, i nettbutikken, hotellavtaler og andre avtaler som FFB har inngått. Alle medlemmer i FFB er også medlemmer av The European Association for Palliative Care EAPC. Dette medlemskapet gir også medlemmer i FFB 25 % avslag på kongresser og tilgang til siste og oppdatert kunnskap internasjonalt.

Handle mer