Berørt - historier om ventesorg - UTSOLGT

397,-

Det å få beskjed om at barnet ditt har fått en alvorlig uhelbredelig sykdom eller diagnose rokker ved selve kjernen av det å bli foreldre.

Uvisshet, usikkerhet om fremtiden, drømmer og håp du har for barnet ditt blir satt på vent. Sorg, sjokk, sinne og fortvilelse over tapet, både nåværende og fremtidig, er alle elementer som inngår i begrepet ventesorg. Ventesorg er å forholde seg til døden mens den som er døende lever.

I 2016 fikk Foreningen for barnepalliasjon FFB prosjektmidler fra helsedirektoratet til å jobbe med temaet «ventesorg» et av resultatene ble denne nydelige boken der familier tar oss inn i selve kjernen av ventesorg. Boken har også fått strålende omtale i barnelegeforeningen, samt at boken er også pensum på utdanning innen lindrende omsorg.

Boken er 140 sider og består av narrative fortellinger som vil berøre leseren, gi en dypere forståelse og innsikt om ventesorg.

Boken har kun vært mulig å få kjøpt gjennom Foreningen for barnepalliasjon og hadde et opplag på 2000 stk. Boken kommer ikke til å bli trykket opp igjen.

Tomt på lager

Handle mer