Bedriftmedlemskap

1.450,-

Støttemedlemskap uten demokratiske rettigheter

Støttemedlemskap er et givermedlemskap, hvor en støtter organisasjonen med en kontingent, men uten at man har medlemsdemokratiske rettigheter eller deltar på organisasjonens aktiviteter og arrangementer. Støttemedlemmer mottar gjerne informasjon om organisasjonsdriften; som medlemsblad og publikasjoner. Støttemedlemskap kan tegnes av enkeltpersoner, familier og organisasjoner og eller institusjoner og bedrifter Støttemedlemskap innebærer økonomisk støtte til Foreningen for barnepalliasjon og gir ingen medlemsrettigheter utover dette. Støttemedlemmene skal betale kontingent fastsatt av årsmøte.

Handle mer