Pressemelding

Styrker laget

- Vi er svært glade for å ha fått Åse Michaelsen med på laget. FFB jobber hele tiden opp mot det politiske systemet for å få gjennomslag for de sakene vi jobber med. Vi jobber bredt for å bedre situasjonen til barn som har fått en livstruende eller livsbegrensende diagnose de kommer til å dø av. Ikke minst er det viktig for oss å ta vare på familien rundt barna og søsken. Åse kjenner det politiske systemet svært godt. Hun har vært stortingsrepresentant i 12 år, og altså statsråd i Regjeringen Solberg. I tillegg har hun vært medlem av kommunestyret og formannskapet i Mandal i en årrekke. Vi ansetter ikke Åse for at hun skal ha løpende kontakt med gamle partifeller i FrP, men fordi hun gjennom sin erfaring forstår hele den politiske beslutningsprosessen godt. Det er viktig innsikt for oss, sier Natasha Pedersen som er generalsekretær i FFB.

- I tillegg opplevde vi at Åse som politiker hadde et sterkt engasjement for våre saker. Ikke minst opplevde vi at hun som statsråd hadde stor sympati for det som nå er vår viktigste sak, nemlig byggingen av Norges første barnehospice i Kristiansand, sier Pedersen. Vi opplever også økende oppgaver og oppdrag i forhold til informasjons arbeidet vårt og etterspørselen av kompetansen vår.

 

 

Michaelsen starter i sin jobb allerede mandag 2. mars

- Jeg er svært glad for å få jobbe på heltid med saker jeg brenner for. Jeg har gjennom mitt politiske virke møtt FFB i mange sammenhenger. Jeg har alltid blitt imponert over det brennende engasjementet. Nå får jeg anledning til å jobbe for alle de viktige sakene de er opptatt av på fulltid. Barn som snart skal dø, og familiene deres, lever på mange måter i en ekstrem situasjon. Vi har behov for å styrke og videreutvikle tjenestene for disse barna, og familiene deres, i alle deler av den norske helsetjenesten. For noen vil etableringen av et barnehospice ha svært stor betydning. Jeg gleder meg derfor til å jobbe med dette med all min kraft i tiden som kommer, sier Åse Michaelsen.

For nærmere informasjon, kontakt:
Generalsekretær Natasha Pedersen, tlf 99 16 22 23