Prediktiv genetisk testing

Skal friske barn testes for genetisk sykdomsposisjon?

Prediktiv genetisk testing er indisert når resultatet påvirker den medisinske omsorgen for barnet. Det kan dreie seg om valg av medisinsk behandling, oppstart eller avslutning av et overvåkningsregime. Les mer om dette i Tidsskriftet for den Norske Legeforeningen her: