Pårørende - undersøkelse

Kunnskap er fakta, og fakta har makta!

FFB er med i Pårørendealliansen for å arbeide for bedre vilkår for pårørende , uansett hvem man er pårørende for.

Vi ønsker å bidra med våre pårørendes utfordringer inn i interessepolitisk arbeid på områder som er store og viktige for mange.

Mange av FFB sin medlemmer er omsorgspersoner for sine kjære og har dermed stor erfaring som er viktig kunnskap for å ta pårørendes situasjon på alvor,

og jobbe for bedre løsninger i en allerede krevende hverdag.

 

Tidligere undersøkelser har vist at mange også er pårørende til flere, så det kan være at det ikke bare egne barn trenger pleie, hjelp og omsorg,

men også  en partner, egne foreldre eller andre som betyr mye for oss. Kanskje er dette også noe du/dere gjør.

 

Faktisk fortalte 1 av 4 at de er pårørende til 2 eller flere personer i Pårørendeundersøkelsen fra 2017 med over 6000 svar.

Mange undrer seg over hvorfor det er så forskjellig oppfølging ut fra hvem man er pårørende for. Å få frem forskjellene er viktig kunnskap!

I årets undersøkelse er det spesifisert egen kategori for de som er pårørende til barn under 18 år, samt til mange andre diagnosegrupper og tilstander.

Det gir oss mulighet til å se mer spesifikt på de ulike gruppenes utfordringer og hva som eventuelt er likt og ulikt.

Du kan også krysse av for at  du er medlem hos oss, men undersøkelsen er anonym ellers.

 

Vi håper at du vil bruke maks 10 minutter av din tid når det passer, og fylle ut undersøkelsen.

FFB sine medlemmer har en viktig  stemme og bør bli hørt! Lenke til undersøkelsen finner du her : https://no.surveymonkey.com/r/YP8WKGT