Pårørendestrategi 2021- 2025

Strategi for pårørende

Pårørende er en viktig deltaker i pasientens helsetjeneste. For pårørende innebærer pasientens helsetjeneste å være verdsatt, bli lyttet til og være en del av arbeidslaget, så langt pasienten selv ønsker og aksepterer det. Spørsmålet «hva er viktig for deg?» er helt sentralt i pasientens helsetjeneste.

Fikk du med deg at Regjeringen la frem en egen strategi for pårørende i desember 2020, som skal gi en bedre retning og tiltak for en bedre pårørendeomsorg for perioden 2021–2025.Den kan du lese ved å klikke på lenken i teksten.

Fra 2018 har helsepersonell også fått plikt til å ivareta mindreårige barn som pårørende til søsken med alvorlige helseproblemer (psykisk sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade.)Multisenterstudien om barn som pårørende viser at verken spesialisthelsetjenesten eller kommunehelsetjenesten følger godt nok opp sitt lovpålagte ansvar når det gjelder å identifisere og ivareta barn som pårørende.