Pårørendes rolle og råd under Covid - 19 epidemien

Slik Norge og store deler av verden lever nå, slik lever våre medlemmer til vanlig. 24 timer i døgnet, hver dag, hele året.

For våre medlemmer er en situasjon med ufrivillig isolasjon og strenge smittevernstiltak hverdagskost. En vanlig forkjølelse kan utgjøre forskjellen på liv og død for det aller kjæreste de har, barna deres. Unntakstilstand er normalen – og mange lever i denne tilstanden i årevis. Våre medlemmer har god trening i krisemestring. Vi opplever også at våre medlemmer har stor forståelse for alle strenge tiltak som nå er innført, og de føyer seg lojalt inn i dugnadsrekkene, selv om mange nå rammes ekstra hardt.

Våre familier og pårørende lever som sagt i en krisesituasjon til daglig. Når mange nå, i tillegg til den krevende situasjonen rundt sitt alvorlig, syke barn, også har fått de friske søsknene hjem på fulltid som en følge av stengte barnehager og skoler, har det selvsagt bidratt til en enda mer utfordrende hverdag. En pappa utrykte situasjonen slik:

«Vi lever jo i unntakstilstand hver dag, nå får andre kjenne på hvordan hverdagen våre er med hjemmekarantene og isolasjon. For de fleste er dette noe som går over, men for oss et dette mer normalen » 

Forsvarlig helsehjelp er kommunens ansvar

Helsedirektoratet har publisert en egen anbefaling om kommunens ivaretakelse av personer og deres pårørende, som rammes av reduserte tjenester og tilbud under covid-19-epidemien.

Kommunen må ivareta hjemmeboende personer og deres pårørende som rammes av reduserte tjenester og tilbud under covid-19-epidemien sier Helsedirektoratet - Her kan du lese veilederen ⇒ https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/kapasitet-i-helsetjenesten?malgruppe=undefined

 

Offentlig informasjon om Corona - 19

Vi vil sterkt anbefaler dere å følge rådene som gis fra våre helsemyndigheter. Nettsidene blir kontinuerlig oppdaterte og flere har også chattefunksjoner. Vi har lagt ut noen lenker til relevante informasjonsider

Helsedirektoratet 

Folkehelseinstituttet- FHI

Helsenorge.no

Regjeringen