Palliasjon er aktiv livshjelp

Barnepalliasjon er en aktiv behandling
Barn og ungdom i Norge med livstruende og livsbegrensende sykdom og deres familie bør tilbys palliativ oppfølging i henhold til WHOs definisjon. Barnepalliasjon er en aktiv og helhetlig behandling som skal tilby støtte til barnets og familiens fysiske, psykiske, sosiale og eksistensielle behov. Dette skal startes ved diagnosetidspunkt og vare med etterfølgende oppfølging for familie, så lenge de har behov for dette. Barnepalliasjon omfatter alle barn fra  mors liv, men utelukker ikke de som er diagnostisert i barndommen og som lever ut over denne alder.

Grunnprinsipper i barnepalliasjon
Barnepalliasjon  bør ha en tilnærmingsmåte som har til hensikt å forbedre livskvaliteten til barnet og familien, i møte med livstruende sykdom, gjennom forebygging og lindring, ved hjelp av tidlig identifisering, grundig vurdering og behandling av problemer av fysisk, psykososial og åndelig art.
Effektiv barnepalliasjon krever en bred tverrfaglig tilnærming som inkluderer familien, og tar i bruk tilgjengelige ressurser.
Barnepalliasjon tilpasses barnets og familiens ønsker og behov, i ulike faser av barnets sykdom, så langt det er mulig og forsvarlig.
Palliasjon kan være aktuelt under graviditeten (prenatal palliasjon) der den gravide ønsker å fullføre graviditeten med et alvorlig fosteravvik.
Palliasjon verken fremskynder døden eller forlenger selve dødsprosessen. Les mere her

En dag skal vi dø, men alle de andre dager skal vi leve
Det er en kjent sak at FFB og Hospiceforum Norge har som mål å etablere hospicer og at det foreligger en dissens på dette med organisering i NOUen " På liv og død". Menneskeverd har gitt innspill til NOUen og er også tydelige på sin støtte til Hospice som sted, og ideelle organisasjoner sin plass i denne tjenesten. Behovet for ro og familiefokuserte eksistensielle prosesser bør tilrettelegges for alle. Sittende regjering har inkludert Hospice i sin regjeringsplattform, så nå ligger det viktige fagpolitiske og samfunnspolitiske debatter foran oss. Det haster med rammer og rom som favner hele mennesket og hele livet helt frem til døden.

Sammen for verdig omsorg for alvorlig syke og døende, og åpenhet om den naturlig død
Hospice-ideologi handler om gjestfrihet, om å være ventet og velkommen. Det å snakke sant, åpent og ærlig om livet og døden, bidrar til å redusere frykt.
Dette er noe vi tre organisasjoner er svært enige om og ser viktigheten av å samarbeide om fremover. Dagens møte er bare starten på dette samarbeidet.