På vei til Berlin #EAPC2019

Barnepalliasjon får stort fokus under kongressen

Globale utfordringer innen barnepalliasjon er det viet stort fokus under kongressen, og en hel dag er satt av til dette. Foredragsholdere fra England, Tyskland og Irland er dominerende her. Tematikken er alt fra smertelindring, perinatal palliasjon, beslutninger ved livets slutt og medisinsk behandling m.m. Det er ingen foredragsholdere fra Norge på denne dagen. Professor Stein Kaasa som ledet NOU arbeidet,  skal både lede og ha innlegg. Natasha Pedersen fra FFB skal lede en session " Meet the Experts" som skal omhandle det å inkludere, styrke pasienter og familier i barnepalliasjon. Her skal også Sharon Thompson fra Irland delta, som nylig var i Geneva og deltok på Verdens helseorganisasjonens styremøte i januar. Hun viser at de personlige historiene faktisk kan utgjøre en forskjell på et globalt nivå innen palliasjon. Dette kan du lese om her

Du kan enda melde deg på kongressen her og husk: Som medlem av FFB får du 25 % rabatt på kongressen

Natasha Pedersen er på valg til styret for EAPC

Fredagen den 24. mai skal det velges nytt styre i EAPC og det er 19 kandidater som  er nominerte.  Av disse er Natasha Pedersen, den eneste kandidaten fra Norge og med bakgrunn fra barnepalliasjon. Syv av kandidatene stilles til gjenvalg. Er du på kongressen i Berlin så vil dette foregå fra kl 11-15.oo på møterommet Estrel C2 som er på kongressenteret. Alle som er medlem av EAPC kan stemme og det blir sendt ut informasjon til medlemmene som har registrert seg i EAPC. Her kan du lese Natasha sin personlige hilsen til EAPCs medlemmer.

Full liste over kandidatene som er nominerte kan du se her

Ekspertbesøk fra Canada, Irland og  Europakongress i barnepalliasjon mai 2020

FFB har inngått et samarbeid med EAPC om en felles kongress i barnepalliasjon i Kristiansand, mai 2020. Vi vil i løpet av våren komme med mer informasjon. Mye ligger til rette for at dette skal gjennomføres - vi avventer imidlertid svar på en søknad om tilskuddsmidler  fra Helsedirektoratet. Noe som vil være avgjørende i forhold til gjennomføringen.Uansett så står Europas og verdens fremste eksperter klare for å bistå FFB med all sin kunnskap. Vi i FFB får også besøk av Julia Ling, CEO i EAPC og Professor Sue Fowler Kerry i oktober og november 2019. Vi skal sammen med  Universitetet i Agder ha en fagdag i barnepallliasjon for studentene.