Ønsker du skattefradrag for gave for 2019?

 

Du kan kreve fradrag for pengegave gitt til visse frivillige organisasjoner og Foreningen for barnepalliasjon FFB ble godkjent og er med i ordningen i fra 2016. Gaven må være på et pengebeløp, og minst 500 kroner samlet i løpet av inntektsåret 2019. Grensen for gaver til frivillige organisasjoner er 50.000 kroner for 2019. For at du skal få skattereduksjon for din gave til Foreningen for barnepalliasjon krever myndighetene at vi rapporterer inn beløpet for deg, sammen med ditt 11-sifrede fødselsnummer (fødselsdato og personnummer).

For 2019 er grensen endret til  50 000,- kroner og gir et skattefradrag på 22 %.

FRIST 18.januar til oss og bruk skjemaet som du finner her:

Medlems- kontingent er ikke fradragsberettiget.

Bedrifter

For bedrifter gjelder den samme beløpsgrense som for privatpersoner, altså mellom 500 og 50.000 kroner årlig. FFB vil innrapportere gaver gitt i bedrifts/organisasjonens navn til skattedirektoratet. Dette forusetter at organisasjonsnummer og gaven er rapportert og er registrert hos oss. Se skjema her

Innsamling eller gave gitt via FACEBOOK

Når du donerer eller gir penger til en innsamling på Facebook, så får du en kvittering på e-post. Denne kan du legge med og få fradrag på om du fyller ut skjemaet. NB husk beløpet mp da være over kr 500,-