Ønsker du skattefradrag for gave gitt til FFB?

 

Du kan kreve fradrag for pengegave gitt til visse frivillige organisasjoner og Foreningen for barnepalliasjon FFB ble godkjent og er med i ordningen i fra 2016. Gaven må være på et pengebeløp, og minst 500 kroner samlet i løpet av inntektsåret 2017. Grensen for gaver til frivillige organisasjoner er 30.000 kroner for 2017. For at du skal få skattereduksjon for din gave til Foreningen for barnepalliasjon krever myndighetene at vi rapporterer inn beløpet for deg, sammen med ditt 11-sifrede fødselsnummer (fødselsdato og personnummer).

FRIST 18.januar til oss og bruk skjemaet som du finner her:

Bedrifter

For bedrifter gjelder den samme beløpsgrense som for privatpersoner, altså mellom 500 og 40.000 kroner årlig. FFB vil innrapportere gaver gitt i bedrifts/organisasjonens navn til skattedirektoratet. Dette forusetter at organisasjonsnummer og gaven er rapportert og er registrert hos oss. Se skjema her