Økt støtte i statsbudsjettet

Budsjettforliket mellom regjeringen og Kristelig Folkeparti er godt nytt for arbeidet med barnepalliasjon! Budsjettforslaget innholder støtte til FFB på til sammen 2,5 millioner kroner.

Dette er en strålende nyhet, og gjør at vi kan utrette enda mer for alvorlig syke og døende barn og deres pårørende, sier leder og fagansvarlig Natasha Pedersen i FFB.

I regjeringens forslag til statsbudsjett lå det allerede inne forslag om 1,5 millioner kroner i øremerkede midler til foreningen, men i løpet av budsjettforhandlingene ble partiene enige om å bevilge ytterligere en million kroner. Siden de fire partiene har flertall på Stortinget, betyr det at den gledelige økningen vil bli vedtatt.

Vi opplever stor støtte for vårt arbeid fra alle politikere vi har kontakt med, fra alle partier. Jeg tror derfor forslaget kan få tverrpolitisk støtte, noe som illustrerer den anseelsen foreningen forvalter på vegne av en sårbar pasientgruppe og deres familier. Vi er takknemlige overfor KrF som tok forslaget med inn i forhandlingene og regjeringspartiene som støttet forslaget, sier Pedersen.

Bevilgningen vil gjøre det mulig for foreningen å styrke et allerede omfattende arbeid knyttet til barnepalliasjon; bistand til barn og foreldre, rådgiving og opplæring av helsepersonell, bidrag til nødvendige endringer i helsetjenesten som styrker kvaliteten i behandlingen, og mye annet.

Vi vet at syke barn og slitne foreldre trenger støtte og tilrettelegging når de befinner seg i livets mest sårbare fase. Selv om vi er en liten stab, viser bevilgningen at norske lovgivere og det offentlige anerkjenner oss som en fagressurs innen feltet barnepalliasjon. Vi er stolte over at vårt arbeid bidrar til økt kompetanse og kunnskap innen fagfeltet, sier Pedersen.