Odd Fellow Ordenen støtter FFB

Medlemmene i Odd Fellow har som oppfordring å «besøke de syke, hjelpe de trengende og begrave de døde». Derfor er det naturlig for Odd Fellow Ordenen i Norge å velge Foreningen for barnepalliasjon (FFB) som et av sine støtteprosjekter.

300 000 kroner har det landsdekkende fellesskapet av Odd Fellow-losjer gitt i støtte så langt.

Distrikts-Stor Sire Frank Ellefsen i Vest Agder distrikt av Odd Fellow Ordenen

- Jeg kan knapt tenke meg et bedre prosjekt å støtte. Det foreningen arbeider med går rett i kjernen av våre budord om menneskelig omsorg, sier distrikts-Stor Sire Frank Ellefsen i Vest Agder distrikt av Odd Fellow Ordenen.

Han er den som på vegne av ordenen har hatt hovedkontakten med FFB, og både som kristiansander og gjennom sin daglige jobb er han fra tidligere vel kjent med foreningens arbeid.

- Det er riktig. Jeg er daglig leder for Jølstad i Kristiansand, og har også hatt kontakt med generalsekretær Natasha Pedersen i jobbsammenheng, forteller Ellefsen.

De såkalte budordene til Odd Fellow Ordenen har vært sentrale helt fra opprettelsen for mer enn 200 år siden. Da var det å «besøke de syke, hjelpe de trengende, begrave de døde og oppdra de foreldreløse» mest en forpliktelse mot egne medlemmer og deres familier. Men når mange slike oppgaver etter hvert er blitt samfunnets ansvar, har Odd Fellow arbeidet for at budordene skal ha relevans og være gyldige i en ny tid.

Ellefsen blir ivrig når han snakker om verdiene som gjør at han identifiserer seg så sterkt med Odd Fellow Ordenen.

- Våre verdier er vennskap, kjærlighet og sannhet. For meg er støtten vi gir til FFB en håndfast og konkret måte å vise nestekjærlighet på. Det er et håndslag til en forening som har verdier og et mål vi i Odd Fellow kjenner igjen fra vår egen virksomhet, sier Ellefsen.

Særlig trekker han frem hva FFB betyr for mange alvorlig syke og døende barn, og ikke minst for deres nærmeste familie.

- Sykdomsforløpet kan ofte strekke seg over år, og da er det så viktig at noen er der og kan støtte både i det daglige og når det røyner spesielt på. Det gjør FFB, og derfor er det en glede å støtte foreningen, sier Ellefsen.

Generalsekretær Natasha Pedersen er svært takknemlig for håndslaget fra Odd Fellow, og hun ser frem til å kunne få takke ordentlig på ordenens planlagte landssamling i Bodø i juni.

- Arbeidet med barnepalliasjon er avhengig av gode hjelpere og støttespillere. I Odd Fellow Ordenen har vi funnet en slik. Den støtten og goodwillen vi opplever fra bevegelsens 23 tusen medlemmer er uvurderlig, sier Pedersen.