Nytt styre valgt på generalforsamling

Søndag 26. april ble FFBs 11. generalforsamling avholdt. Denne gangen digitalt, men allikevel med et godt oppmøte. Generalforsamlingen vedtok flere saker som vil styrke FFBs strategiske og daglige arbeid i tiden fremover.  

Generalforsamlingen er Foreningen for barnepalliasjon FFBs øverste myndighet. Den godkjenner og vedtar årsberetningen og regnskap, fastsetter medlemskontingentene, oppnevner revisor og regnskapsfører. Den største begivenheten var valg av nytt styre i FFB 

Valgkomiteens arbeid, ledet av Jan Willy Føreland, har allerede pågått en god stund. De har gjort et viktig og godt arbeid, og resultatet er et forslag til et svært kompetent og godt styre.  

- Jeg ønsker først og fremst å takke det sittende styret for et godt arbeid i en svært krevende og viktig tid FFB har vært inne i de siste årene. Innsatsen fra hver enkelt har vært avgjørende for alt vi har fått til. Nå er jeg utrolig glad for at valgkomiteen har foreslått et styre som jeg er helt sikker på vil videreutvikle, utfordre og styrke FFB som organisasjon enda mer, sier Natasha Pedersen, generalsekretær i FFB 

Generalforsamlingen gjorde et enstemmig vedtak på å innstille valgkomiteens forslag til nytt styre. Det nye styret i FFB er:  

Styreleder: Lisbeth Andersen (2 år) 

Styremedlemmer: 

  • Frank Ellefsen  (2 år) 
  • Kristian Imingen Skjellet (2 år) 
  • Petter Allan (2 år) 
  • Anne-Lise Torp Sells (ikke på valg) 
  • Natasha Pedersen  

 Varamedlemmer:  

  • Margerit Johanna Van Weele (2 år) 
  • Nina El-Sayed (2 år) 

Vi kommer tilbake med en presentasjon av styret og mer informasjon om styremedlemmene.  

- Takk til alle som deltok på Generalforsamlingen og brukte søndagskvelden sammen med FFB. Nå er vi klare for mye viktig arbeid fremover! Jeg håper alle som deltok på generalforsamlingen, andre medlemmer og støttespillere vil komme på grunnsteinsnedleggelsen for Andreas Hus 12. juni, sier Pedersen.   

Påmelding for grunnsteinsnedleggelsen 

Referat fra generalforsamlingen publiseres de nærmeste dagene.