Nytt forskningsprosjekt: Milepæl

FFB har skrevet kontrakt med Universitetet i Agder vedrørende ph.d.-stipendiat for Marianne Sjuls. De neste 4 årene skal Sjuls forske på foreldrerollen i barnepalliasjon.

– Jeg er utrolig glad for initiativet, og at vi i FFB kan bidra til at denne forskningen blir realisert, samtidig som foreningen selv de nærmeste årene skal få Norges første barnehospice, Andreas hus, opp og stå, sier generalsekretær Natasha Pedersen.

Stipendiatet og forskningen er en stor og viktig milepæl, også for FFB.

– Etter hva vi kjenner til blir dette det første stipendiatet på ph.d.-nivå i Norge noen gang som er ett hundre prosent dedikert barnepalliasjon, sier Pedersen.

Marianne Sjuls (35) søkte seg til Kristiansand som student, og har siden blitt værende i byen. Hun var ferdig utdannet sykepleier i 2009, og jobbet først noen år på barneavdelingen ved Sørlandet sykehuset, før hun tok skrittet over til intensivavdelingen.

– Jeg kjente stor interesse for å lære mer om foreldrenes opplevelse av å ha barn inne på intensivbehandling, sier Marianne. I 2016 begynte hun å jobbe på UiA, der hun har vært siden. Hovedoppgaven der er å jobbe inn mot bachelorutdanningen i sykepleiestudiet.

Hvorfor valgte du barnepalliasjonsfokuset når du nå skal i gang med eget forskningsprosjekt?

– Jeg opplevde som sagt særlig interesse for foreldre som hadde barn på intensiven, og siden har jeg ønsket å fordype meg ytterligere i foreldrerollen, med et særlig fokus på pappaene. I det aller meste som finnes av artikler og forskning om emnet, er nemlig mødrene mest fremtredende. Fedre har ikke vært like synlige.

Vil bygge bro

Sjuls mener det ligger spennende muligheter i samarbeidet med foreldrene; å se familien som en helhet. En av 35-åringens to veiledere for prosjektet ved UiA, professor Liv Fegran, supplerer:

– Når et barn er sykt, er hele familien syk. Det påvirker alle de nære rundt i stor grad. Derfor er dette fokuset særdeles viktig.

Fegran forteller at det aller viktigste for dem er kunnskap til å forstå familiene bedre. Samtidig håper UiA gjennom forskningen å kunne være en bro mellom miljøer.

– Vi har registrert uenighet og fronter i helse-Norge mellom ulike parter og fagmiljøer. Vi er upartiske, og forhåpentligvis kan vi være med og bygge en bro mellom disse - til det beste for alle dem som har behov for et godt tilbud på barnepalliasjonsfeltet.

Prosjektets forventede verdi vil være økt kunnskap om foreldres behov - både i klinisk arbeid, utdanning og forskning. Tidsrammen for ph.d.-stipendiatet er 31.12.2020 - 31.12.2024.

– Jeg gleder meg veldig til å komme ordentlig i gang, og vie tida mi til dette fra nyttår, forteller Sjuls.

FFB ønsker Marianne Sjuls masse lykke til med prosjektet, og ser frem til å høre mer om forskningsresultatene i de nærmeste årene.