Nye retningslinjer fra Verdens helseorganisasjon (WHO) om kroniske smerter hos barn og unge

Denne uken (01.02.20) publiserte Verdens helseorganisasjon (WHO) nye retningslinjer for hvordan å håndtere kroniske smerter hos barn.

Uten tilgang til riktig smertelindring og smertehåndtering hos barn og unge, vil livskvaliteten blant denne gruppen kunne bli betydelig svekket. Rapporten viser at barn med kronisk smerte har en høyere risiko for redusert psykisk helse, angst, depresjon og søvnproblemer, sammenlignet med friske barn.

De nye retningslinjene fra WHO anbefaler psykisk, fysisk og medikamentell intervensjon for smertelettelse hos barn fra 0-19 år. Retningslinjene støtter medlemsland og kollegaer til å utvikle og implementere nasjonale også lokale fremgangsmåter, reguleringer og protokoller for beste praksis for smertelindring.

Retningslinjene kan lastes ned her.