Nyansatt i FFB, pårørendekontakt og likemannskoordinator

 

Trine er 47 år, gift og bor i Rælingen kommune  i Viken, der hun også i all hovedsak hadde sin oppvekst. Hun kom i kontakt med Foreningen for barnepalliasjon i 2017 grunnet sin egen erfaring som mor til barn med alvorlig, livsbegrensende sykdom.

Trine var i utgangspunktet utdannet markedsøkonom innen reiselivsfag - med ønske om å jobbe i hotellnæringen. Før hun rakk å starte en jobbkarriere, fikk hun sitt første syke barn og ble hjemmeværende med barnet. Da muligheten bød seg igjen med tanke på arbeidsliv mange år senere, fremstod ikke lenger markedsøkonomi som et kall. Omsorgsoppgaven allerede blitt en stor del av henne, og Trine fant at omskolering var veien å gå, slik at hun fikk muligheten til  å jobbe med syke barn. Hun ønsker å kunne bruke sine egne livserfaringer til å være et medmenneske, og hjelpe andre familier med alvorlig syke barn.

I FFB skal Trine være pårørendekoordinator og likemannsansvarlig. Det vil si at hun skal være tilgjengelig for kontakt med pårørende, og skal blant annet også jobbe med foreningens ventesorgweekender. Når Andreas hus er oppe og står i 2022, får Trine ansvar for oppfølging når noen opplever å miste barnet sitt; sorgarbeid, minnesamvær m.m.

47-åringen  brenner for å få Norges første barnehospice opp og stå. Andreas Hus er et viktig og helt nødvendig prosjekt for å utvikle barnepalliasjon i Norge videre, mener hun. Hospiceverdiene og Andreas Hus blir et fyrtårn for hvordan barnepalliasjonstjenester i Norge skal bygges opp, og Trine ser med stor glede og ydmykhet på muligheten til å få være en del av dette arbeidet fremover.

Trine vil den første tiden få en grundig opplæring, men har du noe  på hjertet- så kan du allerede nå ta kontakte henne.

E-post: thl@barnepalliasjon.no

Mobil: 47 68 76 08