Nyansatt enhetsleder for barnehospicet, Andreas Hus

En leder med bred kompetanse

Anne Bramo er fra 1. oktober ansatt som enhetsleder for Andreas Hus i Kristiansand. 57-åringen skal stå ansvarlig for å utvikle, etablere og drifte Norges første barnehospice.

Bramo er psykiatrisk sykepleier av grunnutdanning. I tillegg har hun årsstudium i helse og sosialadministrasjon, veiledningspedagogikk samt masterfag i ledelse og kommunikasjon.

Den nyansatte enhetslederen har 36 års jobberfaring innenfor helsefeltet og frivilligheten. Hun har jobbet både i spesialisthelsetjenesten, i kommunene og i ideell og privat sektor. Bramo har også 12 års erfaring fra helsepolitikken, hvorav rundt halvparten av disse på fulltid. Hun har vært varaordfører i Moss, og statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet frem til januar 2020.

– Jeg ser veldig frem til det ærefulle oppdraget - å etablere Andreas Hus. En viktig milepæl, og starten på norsk helsehistorie når vi nå skal bidra til å at familier med alvorlig syke barn får et styrket tilbud. Det både trenger og fortjener disse familiene, uttaler Bramo.

Vi styrker FFB sitt lag ytterligere

Som generalsekretær er jeg svært fornøyd med å ha fått ansatt en slik kapasitet som Anne. Vi er godt i gang med planleggingen, og hennes erfaring og kompetanse er gull verdt i denne prosessen vi nå er inne i. Det er en stor og krevende jobb som er påbegynt. Anne Bramo var en av mange svært gode kandidater som søkte på jobben. Hun utpekte seg med sin bredde, varme og ikke minst engasjement for saken!