Ny ventesorgweekend

Formålet med samlingen er også å hjelpe foreldre til innsikt i egen psykologi, egne reaksjoner og tankespor. De fleste tiltakene og hjelpen som finnes i dag har fokus på sorgen etter et dødsfall, mens ventesorg og de emosjonelle utfordringene for foreldre med barn og unge med andre alvorlige og livstruende sykdommer enn kreft, ikke får noe særlig fokus underveis i det kliniske arbeidet, eller fra de offentlige tjenestetilbudene eller i hjelpeapparatet. Vi ønsker med dette også som forening å få mere kunnskap om hvordan vi  kan bistå foreldrene med å mestre situasjonene bedre.

Møter for livet ut

Svært mange foreldre uttrykker at de fortrenger sorgprosessen og får det veldig travelt med å leve livet og fokusere på liv og ikke død. For mange vil det også være tabubelagt å fokusere på sorg og tap før barnet dør. For mange kan reaksjonene i ettertid ligne på Post Traumatisk Stress Syndrom. Det kan mens barnet lever, og også etter at barnet er gått bort, utvikle seg personlige reaksjoner som man kanskje ikke forstår selv. Den gnagende kontinuerlige trusselen om død, og de stadige akutte livstruende situasjonene i livet med et alvorlig og kronisk sykt barn, kan oppleves som overveldende i forhold til den enkeltes evne til å mestre situasjonen. Dette gjelder for hverdagen både i- og etter- livet med omsorg for et barn eller ungdom som ikke vil leve opp. Vi ønsker med denne samlingen å gi dere et avbrekk og redskaper til å takle reaksjoner i hverdagen og i tiden etterpå.

Workshopen vil blant annet fokusere på at følelser og atferd i høy grad blir bestemt av hvordan mennesker strukturerer sin verden ved hjelp av tenkning. Vi ønsker å gjennomføre workshop med en kombinasjon av forelesninger av fagfolk, gruppesamtaler og egne refleksjoner/gruppeoppgaver/øvelser.

FFB dekker alle utgifter for deltakere; reise, kost og losji inngår. Arbeidet inngår som en del av FFB sine prosjekter for 2018. Erfaring og kunnskap fra helgen inngår også i foreningens videre arbeid med gruppen av pårørende som kommer inn under barnepalliasjon.

De pårørende har sagt til oss om helgen:

"På spørsmål om hva de ville ta med seg hjem fra helgen, svarte en mamma: – Jeg har lyst til å ta med alle sammen!"

"Jeg visste at jeg kom til å møte fantastiske mennesker, og få gode hjertemøter underveis, ettersom vi er i forholdsvis lik livssituasjon."

"I felleskapet fant vi ord og tillit, et sted der tanker kunne utrykkes trygt og ensomheten var borte for en stund. Dette ble en weekend som jeg bar i hjertet mitt lenge"

En pappa sa dette "helgen i Kristiansand er det beste vi har vært med på noen gang i vår karriere som foreldre til ett funksjonshemmet barn"

Foreløpig program:

Fredag: Ankomst og sosialt program/middag

Lørdag: Spa og aktiviteter, faglig program, fellesmiddag

Søndag: Frokost, oppsummering, lunsj og avreise.

Tilbudet forutsetter medlemskap i Foreningen for barnepalliasjon. Det er plass til inntil 12 deltakere. Det behøver ikke å være par. Er dette av interesse, send oss en mail med informasjon om hvem du er, hvorfor du ønsker å delta, diagnosen på barnet og familieforhold innen 1.august.

Det er stor interesse for dette seminaret og plassene fylles opp fortløpende!

Kjenner du noen som kunne hatt nytte av dette eller er berørt? Da hadde vi satt pris på om du delte dette.

Sted og detaljert program vil bli utsendt på forhånd og vi vil bestille reise. Vi håper å høre fra deg.

Her kan du også lese mere om tidligere ventesorgweekend som vi arrangerte i 2016 og 2017.