Ny lovendring skal gjøre det enklere for familien å koordinere helse- og sosialtjenester

- I dag er det ikke alltid klart hvem som skal samordne. I praksis ender ofte familien opp med koordineringsjobben. Slik kan vi ikke ha det, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i et intervju med Aftenposten 1. august.  

 Nå får kommunene en plikt til å avklare hvilken tjeneste som skal samordne tilbudet. Samtidig trer også en ny forskrift om individuell plan i verk, som betyr at barn og unge nå får lovfestet rett til individuell plan og kan klage hvis kommunen ikke tilbyr dem det.  

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) påpeker at de nye samarbeidsavtalene mellom de kommunale helse- og omsorgstjenestene og spesialisthelsetjenesten også skal gjelde for sårbare barn og unge. 

 – Dette er på høy tid. Det skal bidra til at barn får et koordinert og helhetlig tjenestetilbud på tvers av nivåer i helsetjenesten, sier Toppe til Aftenposten.  

 En forskjell fra tidligere er at kommunene nå ikke oppfordres til å samarbeide, men det blir en plikt. For å følge opp at kommunene følger det nye lovverket, har statsforvalterne fått nye hjemler for tilsyn og oppfølging.   

Les hele saken i Aftenposten her.

Har du spørsmål angående arbeidet til FFB? Ta kontakt med oss på telefon: +47 38023802 eller kontakt@barnepalliasjon.no