Ny fagbok - Neonatal palliasjon

Neonatal palliasjon – ved livets begynnelse- Den første fagboken for sykepleier som jobber eller skal jobbe med neonatal palliasjon.

For foreldre er graviditet og fødsels en tid preget av forventinger og følelser, håp og planer for fremtiden. Forventinger med å få et friskt barn som vil utvikle seg og være en del av en hel familie. Noen vil dessverre oppleve å få en baby som blir diagnostisert med en livstruende eller livsbegrensende diagnose.
Noen vil oppleve dette ved fødselen og de fleste dødsfall på barn, skjer hyppigst de første månedene etter fødselen. Noen opplever også at barnet blir diagnostisert i mors liv (Pre- og perinatal palliasjon)

I land med tilgang til avansert medisinsk teknologi, er det alltid utfordrende og vanskelig etiske beslutninger som må tas, når man skal avslutte behandling, hvordan og når skal palliasjon skal tilbys og samtidig sørge for at barnet har det best mulig. Prinsippene i neonatal palliasjon er uansett det samme som i barnepalliasjon som det å sette «spedbarnets behov og interesse først» tilby beste behandling og ivaretakelse av foreldrene og søsken, samt den nære familien.

USA er har palliasjon til nyfødte blitt gitt i over 30 år. På bakgrunn av økt søkelys på Pre- og perinatal palliasjon, har man også fått økt kunnskap og forskning grunnlag som bidrar til økt fokus også ved fødselen. Selv om grunnlaget og praksisen har vært utført, har man nå endelig klart å samle kunnskapen om dette i en bok. Boken er først og fremst skrevet til sykepleiere, men vil absolutt ha relevans for andre helsepersonell og studenter. Boken bidrar med kunnskap, strategi, verktøy og til økt ferdighet for å yte neonatal palliasjon og er en økende disiplin innen fagfeltet palliasjon. Boken er skrevet med høy grad av involvering av fagfolk og foreldre.

Boken er utgitt av Springer forlag og kan bestilles her: https://www.springer.com/gp/book/9783030318765#

Du kan også lese mer om hva dette er her: https://barnepalliasjon.no/perinatal-och-neonatal-palliativ-va%CC%8Ard/

 

Nasjonale faglige retningslinjer for barnepalliasjon

FFB jobber for å styrke og øke oppmerksomheten rundt omsorgen til gravide som får påvist alvorlige tilstander og sykdommer hos fosteret under svangerskapet og rett etter fødsel. Det er derfor viktig at det etableres tjenester som kan gi høy kvalitet og støtte til familiene som gjennomgår dette. Enhver nyfødtenhet i landet bør ha kompetanse og ressurser for å gi god palliativ behandling til nyfødte. Nesten halvparten av barn med behov for palliasjon dør i løpet av første leveår. Derfor må alle nyfødtavdelinger ha gode rutiner i barnepalliasjon De nasjonale faglige retningslinjene har også et eget kapittel om hva som anbefales. Gravide skal møtes med respekt og støtte og ved alvorlige funn i svangerskapet. og man skal henvise til regionalt fostermenisinsk senter. Les retninglinjene som omhandler dette https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/palliasjon-til-barn-og-unge/pre-og-perinatal-palliasjon