Ny bachleoroppgave viser at flere ønsker palliasjon til barn hjemme.

Det er et stadig økende behov for utvikling av behandlingstilbud innen barnepalliasjon. Barnepalliasjon omfatter hele familien, noe som krever en familiesentrert pleie. Noe forskning viser at behandling i hjemmet gir den beste familiesentrerte pleien, det er også viktig å få frem at det må gis valgfrihet og valgmuligheter til hver enkelt familie enten behandlingen og pleien skal foregå på sykehuset, i hjemmet eller i et hospice som enda ikke er et alternativ i Norge. Skal dette bli en av fremtidens behandlingsarena er det nødvendig med økt faglig kompetanse blant hele den tverrfaglige gruppen som skal gi palliasjon til alvorlig syke og døende barn mener vi i FFB.

Nylig ble det publisert en bachleoroppgave i sykepleien som belyser hjemmebehandling og som vi anbefaler dere å lese her