NIPT- Trisomi

Illustrasjonsbilde: Colourbox.com

Illustrasjonsbilde: Colourbox.com

Rapport om fosterdiagnostikk fra Kunnskapsenteret.

Rapporten vil inngå som en del av kunnskapsgrunnlaget i Helsedirektoratets videre arbeid med å vurdere NIPT for trisomier.

Se link til rapport