Nettside om ventesorg

Ordet ventesorg har blitt et ord som stadig anvendes i norsk språk og er også en direkte oppfordring fra Norsk språkråd. Vi trenger gode ord i møte med sorg og død, noe som ventesorg er.

Natasha Pedersen omtalte begrepet ventesorg og satt dette på dagsorden i en språkartikkel i legeforeningens tidsskrift allerede i 2011. Begrepet har mer og mer blitt brukt i forbindelse med det å få en alvorlig sykdom som innebærer tap på ulike områder i livet. 

I 2016 fikk Foreningen for barnepalliasjon midler fra Helsedirektoratet til å jobbe med ventesorg, og tilbakemeldinger fra berørte, førte til at vi ønsket å lage en ressursside om temaet ventesorg. Ventesorg begrepet tas i bruk av stadig flere, og begrepet brukes for å beskrive den sorgen personer eller pårørende opplever når progredierende og dødelige sykdommer rammes og vi håper at denne siden kan være til hjelp for alle som er rammet av ventesorg, enten de er pårørende eller er rammet selv av en alvorlig diagnose.  Vi håper den kan bidra til å gi ventesorg en verdig og åpen kommunikasjon om sorg og døden, og gjøre døden mindre tabu.

Se hjemmesiden her