Nedsettelse av fagråd i FFB

Sammen skal vi styrke arbeidet i FFB

Foreningen for barnepalliasjon jobber for å sikre at de 4000 barna og deres familie skal få mest mulige magiske øyeblikk sammen, selv om det gjelder timer, dager, måneder eller år. Vi vil sikre at alle barn med en livstruende eller livsbegrensende tilstand får den omsorgen og hjelpen de trenger uavhengig av hvor omsorgen gis. Som et ledd i vårt videre arbeid og på bakgrunn av gavemidler vi nå har fått, har styret i FFB vedtatt at vi skal sette ned et fagråd. Som representerer bredden av vårt arbeid og våre medlemmer. Flere av dere kommer med innspill og tar direkte kontakt og vi håper dere vil fortsette med dette.

Gjennomføring og praktiske opplysninger

Vi vil gjennomføre to møter årlig, tentativt i februar og november, og FFB vil dekker reise og opphold. Første oppstartsmøtemøtet for 2020 er tenkt i forbindelse generalforsamlingen  den 24- 26 april. For å være med på dette ber vi deg om å sende en kortfattet søknad innen 17.februar på e-post kontakt@barnepalliasjon.no. Merk «fagråd» Si noe ord om hvem du er og om hvorfor du vil bistå oss med dette. Styret vil ut fra søknadene sette ned rådet og man blir bedt om å sitte for en 3 års periode og kan sitte maks to perioder. Det vil også bli avkrevd politiattest for frivillige organisasjoner og det vil også bli avkrevd at man skriver under en taushetsplikterklæring. Rådet vil være viktig for å kunne gi innspill til FFB’s videre arbeid, strategi og for å kunne følge med i utviklingen av feltet fremover.

Mandatet for fagrådet og representasjon

Å få den riktige støtten, kan utgjøre hele forskjellen og livskvaliteten til et alvorlig sykt og døende barn og deres familier, derfor ønsker vi en bred represantasjon av våre medlemmer.

Se mer opplysninger og mandat her