Natasha Pedersen

Leder og fagansvarlig

Natasha Pedersen

Natasha Kjærstad Pedersen er daglig leder og fagansvarlig for den eneste organisasjonen i Norden som jobber for barnepalliasjon. Foreningen for barnepalliasjon FFB som tidligere het «Ja til lindrende enhet og omsorg for barn- JLOB». Hun er utdannet teolog og helsefagarbeider og har gjennomført en rekke internasjonale kurs og e-læring i barnepalliasjon de siste syv årene, samt en modul på masternivå i Cardiff. Natasha satt også i en internasjonal utviklingskomite i «International Children’s Palliative care Network - ICPCN» som jobber for barns rett til palliasjon globalt  fra 2011 og fem til sommeren 2016 . Hun har vært styremedlem i Elisabeth Kübler Ross Foundation fra 2013.

Hun har gitt ut boken «den lilla ballongen», skrevet en hel rekke fagartikler og innlegg om barnepalliasjon nasjonalt og internasjonalt i ulike fagtidsskrifter og samfunnsdebatter. Hun holder foredrag, kurs og undervisning om temaet og var representant i utarbeidelse av nasjonale faglige retningslinjer for lindrende behandling for barn i Helsedirektoratet som ble ferdig i vår 2016 og var med i referansegruppen i HDIR som jobbet med Fagrapport i lindrende behandling. Hun satt også i ekspertutvalget som fikk i oppdrag å identifisere og anbefale forbedringer i NAV. I desember 2014 gav hun ut et 60 siders informasjons- og opplysningshefte om barnepalliasjon gjennom JLOB, samt at hun nå er i gang med arbeidet med norsk utgave av fagboken Oxford Textbook i barnepalliasjon sammen med kommuneforlaget. Forventet utgivelse august 2016. Hun er også redaktør for det Nordiske tidsskriftet i barnepalliasjon.

I begynnelsen av november i 2015 ble hun invitert til å delta i et ekspertpanel i Roma der hun var med på å utarbeide en global veileder for barns rett til åndelig omsorg i barnepalliasjon. I tillegg har også Natasha erfaring som mor til et alvorlig sykt og døende barn gjennom 17 år.

I mai 2016 oppnevnte regjeringen et NOU arbeid i palliasjon der Natasha er representant for barnepalliasjon.