Når barn dør

Velkommen til åpent folkemøte med temaet: Når barn dør.

Hvordan ønsker vi at omsorgen for alvorlig syke og døende barn, og unge og deres familier skal ivaretas?

Tid: 15. januar kl. 19.00 – 21. 00 – Møt opp i god tid.
Arrangør: Foreningen for barnepalliasjon FFB
Sted: Litteraturhuset i Oslo
Sal: Wergeland
Inngang: Gratis

Bakgrunn: 20. desember i år, legger palliasjonsutvalget (NOU) legge fram sin innstilling om palliasjon - den lindrende omsorgen for alvorlig syke og døende, uavhengig av alder og diagnose.  Foreningen for barnepalliasjon FFB ønsker å rette oppmerksomheten mot dette temaet og inviterer derfor til et åpent folkemøte.

Foreningen for barnepalliasjon FFB har satt sammen et panel med Norges fremste helsepolitiske talspersoner som kommer fra Helse og omsorgskomiteen.

Panelet består av:
Ingvild Kjerkol (AP)
Bård Hoksrud (FRP)
Sveinung Stensland (H)
Olaug Bollestad, leder av komiteen (KRF)
Kjersti Toppe (SP)
Nicholas Wilkinson (SV)
Carl-Erik Grimstad (V)
Natasha Pedersen, Foreningen for barnepalliasjon FFB og utvalgsmedlem
Astrid Rønsen, Hospiceforum Norge og utvalgsmedlem
Stein Kaasa, leder av palliasjonsutvalget og professor i palliativ medisin.

Dette blir gitt en presentasjon av NOUen og dette blir den første anledning til å høre politikernes respons på NOUen, og for å vite noe om veien videre. Får vi nå Norges første barnehospice?

Debatten ledes av tidligere helseminister Bjarne Håkon Hansen.
Debatten vil også streames på FFB sin YOUTUBE kanal.

Vel møtt til spennende og viktig samfunnsdebatt

Foreningen for barnepalliasjon FFB ble stiftet i 2009 og er landsdekkende, frivillig, politisk-, livssyns- og diagnosenøytra org. Vi jobber for å øke kunnskapen og bedre den lindrende omsorgen for alvorlig syke og døende barn i Norge. Foreningen for barnepalliasjon FFB er en medlemsorganisasjon med medlemmer fra hele landet som består av helsepersonell, pårørende og andre interesserte. Til enhver tid finnes det i Norge ca 4000 barn i alderen 0-18 år med sykdommer som gir begrenset levetid og som vil ha behov for lindrende behandlingstilbud. Omtrent en tredjedel av disse har kreftsykdommer, mens de øvrige barna har misdannelser, nevrologiske sykdommer eller andre sjeldne tilstander. Barnepalliasjon er et økende behov i vårt samfunn som i dag har utilstrekkelige løsninger.

Les også mere her