Næringslivets julegave går til FFB

Næringsforeningen deler hvert år ut julegave til en ideell organisasjon i stedet for å gi gaver til sine samarbeidspartnere. I fjor gikk gaven til Strømmestiftelsen. Dietrichson sier Næringsforeningen stiller seg bak FFBs arbeid for å etablere et hospice og et kompetansesenter i Kristiansand for omsorg til alvorlig syke og døende barn og deres familie. Gaven er på 10 000 kroner.

Foreningen og leder Natasha Pedersen gjør en imponerende innsats for å få realisert sine planer. Det vil bety mye for Kristiansand og landsdelen at vi får et nasjonalt kompetansesenter for barnepalliasjon hit til Sørlandet. Dette vil gi ringvirkninger og er noe hele næringslivet bør være med og støtte, sier Dietrichson. I tillegg her vi jo også barnas by.

Natasha Pedersen sier støtten fra næringslivets medlemsorganisasjon betyr mye.
- Vår kampsak er å få etablert et kompetansesenter og et barnehospice i samarbeid med Sørlandet Sykehus Kristiansand. Det blir et offentlig, privat samarbeid der ideelle organisasjoner, næringsliv og stat samarbeider for å gi døende barn og deres familie den støtte og omsorg de fortjener, sier Pedersen.