Musikklyttegrupper for pårørende

Masterstudent i musikkterapi på Norges Musikkhøgskole ønsker å gjennomføre et prosjekt med musikklyttegrupper for pårørende foreldre med alvorlig syke barn.

Les infoskriv om musikklyttegrupper.