Medlemskap

Hvert år har i overkant av 6000 barn i Norge behov for lindrende behandling for sykdommer de ikke kommer til å overleve. Tallet er økende.

Foreningen for barnepalliasjon er en frivillig, politisk-, livssyns- og diagnosenøytral medlemsorganisasjon som jobber helhetlig for omsorgen for alvorlig syke og døende barn – for at de på en best mulig måte, sammen med familiene sine, kan fullføre livet på en trygg og verdig måte.

Uansett om barnet har dager, måneder eller år igjen å leve.

Din støtte og hjelp bringer oss nærmere målet vårt: Bedre omsorg for alvorlig syke og døende barn og deres pårørende.

Du kan velge om du ønsker å bli medlem, fast giver, eller støtte oss med et engangsbeløp. Takk for at du bidrar!