Master Class for kommuner som jobber med barnepalliasjon

For kommuner og kommuneansatte

Foreningen for barnepalliasjon jobber med mange kommuner for å etablere barnepalliasjon som et tjenestetilbud. De siste årene har vi fått mange henvendelser fra kommuner som trenger hjelp og ønsker å utvikle tjenester innen barnepalliasjon. Vi vil derfor nå arrangere en to dagers master Class/seminar i September 2019 i Kristiansand, der kommuner og kommuneansatte kan presentere sine tanker, ideer og prosjekter.

Seminaret gir en mulighet til å få tilgang på kunnskap og førstehånds-erfaringer fra de kommunene som har startet arbeidet med barnepalliasjon. For å skape gode rammer for dialog, erfaringsutveksling og refleksjon har vi begrenset antall plasser.

Seminaret blir arrangert av Foreningen for barnepalliasjon i samarbeid med andre aktører og vi lover også faglig påfyll.

Sted: Kristiansand

Dato: 26. – 27. september

Pris: kr. 3500,- pr person inkl. kursmateriell, lunsj og faglige foredrag.

Meld din interesse allerede nå til kk@barnepalliasjon.no

Fullstendig program blir utsendt etter sommeren.