Listhaug lover økt satsing på barnepalliasjon

Listhaug lover økt satsing på barnepalliasjon

Eldre- og folkehelseminister Sylvi Listhaug lover at satsingen på barnepalliasjon skal styrkes. De første signalene om tiltak vil komme i en egen stortingsmelding som er på trappene.

Listhaug besøkte Foreningen for Barnepalliasjon (FFB) i Kristiansand tirsdag 29. oktober, i anledning foreningens 10-årsjubileum. Hun berømmet FFB-leder Natasha Pedersen for hennes innsats for å løfte fram behovene til denne sårbare pasientgruppen.

– Norge ligger langt etter resten av Europa når det gjelder omsorg for alvorlig syke og døende barn og deres familier. Dette må vi gjøre noe med, og vi jobber nå med å fremme en egen palliasjonsmelding, som kommer litt utpå nyåret. For regjeringen er det viktig å bidra til at vi får et bedre tilbud på plass for denne gruppen, sa Listhaug.

Listhaug lover støtte til FFBs arbeid for å etablere et barnehospice i tilknytning til Sørlandet Sykehus Kristiansand. Hun mener et barnehospice vil være et viktig bidrag for å løfte omsorgstilbud og kompetanse på omsorg og oppfølging av familier med døende barn.

– Vi er oppmerksomme på behovene på området og det er avsatt 30 millioner kroner på statsbudsjettet for 2020 til å styrke tilbudet. Dette er penger Kristiansand kan søke om i forbindelse med planene om å bygge et barnehospice, sa Listhaug.

Feirer 10 års kamp

Natasha Pedersen er glad for støtten fra statsråden og hennes regjering. Det er tredje gang i år FFB har statsrådbesøk, og Natasha sier det er nødvendig å legge trykk på politikerne for å få til handling. Det har gitt foreningen økt synlighet og gjennomslag opp gjennom årene.

– Jeg syns vi har fått til mye i løpet av de 10 årene foreningen har jobbet for saken. FFB ble til rundt kjøkkenbordet, og i dag er vi en viktig pressgruppe med nasjonale og internasjonale forbindelser. Familier med dødssyke barn utgjør en liten gruppe i det store bildet, og de kan fort havne under radaren. 38 land i Europa har etablert egne barnehospice og et profesjonelt behandlingstilbud. Nå begynner ting endelig å skje her i landet, sier Natasha.

På møtet onsdag fikk Listhaug treffe en familie som via skype fortalte om hvordan de opplever helsetilbudet for dem deres dødssyke barn. Det var en historie om manglende kompetanse på barnepalliasjon hos kommunens helsepersonell og lite planmessig oppfølging. Det gjorde inntrykk på Listhaug.

– Å ha et dødssykt barn er det verste en familie kan rammes av. Det norske samfunn er forpliktet til å legge til rette for et godt omsorgstilbud for denne gruppen. Det må ikke bare handle om det syke barnet, men om hele familien, sa Listhaug.

De usynlige

En av verdens fremste eksperter på barnepalliasjon, professor Sue Fowler Kerry fra Canada, gjester også FFB i forbindelse med 10-årsjubileet. Hun sier det er mange årsaker til at dette helsetilbudet er mangelfullt, både i hennes hjemland og i resten av verden.

– Politikere og beslutningstakere har vansker med å forholde seg til barn som skal dø. Det er et tabuområde og det finnes ingen raske løsninger. Mange orker ikke å forholde seg til et så dystert tema. Dessuten dreier det seg om en relativt liten og usynlig pasientgruppe som ikke roper høyest. Da er det lett å overse dem, sier Fowler.

Canada har i dag barnehospice i de tre-fire største byene, mens tilbudet i resten av landet til dels er svært mangelfullt.