Enklere for familier?

Kjære medlemmer og støttespillere i Foreningen for barnepalliasjon

Sentrale myndigheter har sagt de vil gjøre hverdagen enklere for familier som venter eller har barn med behov for sammensatte tjenester. Flere av disse familiene opplever at samfunnet ikke i tilstrekkelig grad stiller opp. Det skal skapes et samfunn som har bruk for alle. Derfor er det igangsatt arbeidet med en Likeverdsreform.

Vår forening har blitt invitert til å gi innspill til dette arbeidet.
Ingen kjenner vel bedre til de utfordringene som finnes i det daglige enn dere som har «skoene på» hver dag 24/7.

Vi ønsker derfor innspill under følgende fire punkter:
1. Motta sammenhengende og gode tjenester.
2. Sjef i eget liv.
3. Ha en meningsfull hverdag.
4. Oppleve ivaretakelse og inkludering som pårørende.

Send innspillene til ase(@)barnepalliasjon.no
Tusen takk for at du bidrar ! Med vennlig hilsen seniorrådgiver i FFB, Åse Michaelsen

Du kan også lese om Likeverdsreformen på regjeringens nettside ⇒ her