Les om FFB i Dagbladet

FFBs arbeid fortsetter å vekke oppmerksomhet og anerkjennelse. Denne helgen er det Dagbladet som har stor omtale av FFBs arbeid og en studietur i regi av foreningen, både i papirutgaven og på nett.

Bakgrunnen er studieturen FFB arrangerte nå i november til to av Tysklands 17 barnehospicer. Sammen med foreldre og pårørende til alvorlig syke norske barn, var også stortingsrepresentant Silje Hjemdal (Frp) med på turen. Eldre- og folkehelseminister Åse Michalsen deltok også på deler av programmet.

Barnehospicene Sterntaler og Regenbogenland tilbyr døende barn og deres pårørende et viktig omsorgstilbud som foreløpig ikke finnes i Norge, og som FFB arbeider for å etablere i Norge.

- Flere av foreldrene som var med , og har mistet et barn, kjente på sorgen over at de selv ikke hadde mulighet til å få et slikt tilbud for seg og sine barn da de trengte det. Samtidig var de glade for å se at slike tilbud faktisk eksisterer andre steder og at FFB kjemper for å få det også i Norge, sier styreleder Natasha Pedersen i FFB.

Hun mener saken i Dagbladet gir et nøkternt og riktig bilde av noen av de utfordringene pårørende står overfor når barna deres er i den siste livsfasen, og viser hvor viktig det er at forholdene blir tilrettelagt slik at omsorgen blir best mulig. På den måten kan barn og pårørende bruke den tilmålte tiden på hverandre, uten å måtte bruke krefter på den praktiske tilretteleggingen.

Foreningen har jobbet tett sammen med de to tyske barnehospicene i flere år, og under studieturen ble det inngått en formell samarbeidsavtale med begge. På studieturen siste dag kom også Norges ambassadør til Tyskland, Petter Ølberg, på besøk sammen med Sabine Weiss, statssekretær fra det tyske helsedepartementet og møtte deltakerne og statsråd Michaelsen.

Kontraktsigneringen fikk også stor oppmerksomhet i Dusseldorf største avis. http://www.duesseldorfer-anzeiger.de/stadtteile/ost/norwegisch-deutsche-kooperation-in-der-hospizarbeit-aid-1.7663593. Det som var mest overraskende var likevel at Regenbogenland med sin styreleder Norbert Hüsson overrakte en gave på 100 000 kroner til FFB, som en starthjelp til vårt videre arbeid med å etablere barnehospice i Norge.

Du kan lese hele saken over seks sider i Dagbladets papirutgave 1. desember, og saken vil også være tilgjengelig på nett, bak betalingsmur.

Les hele saken i Dagbladet + (Betalingsmur)