Langvarig smerte hos barn og unge

Forfatteren bak er Kari Sørensen, MNSc spesialsykepleier/høgskolelektor ved Oslo Universitetssykehus/ Lovisenberg Diakonale Høgskole og PhD-kandidat ved Universitetet i Oslo konkluderer med at Helsepersonell som møter barn og ungdom med langvarige smerter, trenger kunnskap om smertetilstander og om hvordan man skal kommunisere for å skape tillit og få en god relasjon. Barn og ungdom trenger å bli trodd og få lov til å fortelle om sin smertehistorie, og helsepersonell må lytte aktivt for å få tak i hva hver enkelt strever med. Kommunikasjonen må være ærlig og alderstilpasset. Kanskje kan dette hindre at unge kommer inn i onde sirkler med funksjonstap, isolasjon og psykiske symptomer.

Du kan lese mere om dette her