Laila Dåvøy

Høyeste beskytter

Laila Dåvøy

Laila Dåvøy fra Bergen, er utdannet sykepleier og tidligere kjent som norsk politiker og organisasjonskvinne. Dåvøy har en bred erfaringsbakgrunn som stortingsrepresentant, statsråd og fra arbeidslivet, blant annet som leder for Sykepleierforbundet fra 1992 til 1998. Hun var og Barne- og familieminister fra 2001 til 2005. De siste årene har hun vært stortingsrepresentant for KrF Hordaland. Dåvøy var også en av de første som satte barnepalliasjon på den politiske agendaen i stortinget i 2009 og viste stor engasjement og interesse for tematikken gjennom sine siste år som politiker. Laila har og vært et viktig talerør for mange sårbare grupper i samfunnet.

I februar i 2014, takket Laila Dåvøy ja til å bli organisasjonen Ja til lindrende enhet og omsorg for barn sin beskytter, og sier at det er en glede for henne å kunne bidra.

Hennes motto er: At et samfunn som er godt for barn, er godt for alle. Nå er Laila Dåvøy pensjonist og skal bruke tiden til familien og reise.