Kronikk - Hvor skal barn dø?

FOR FORENINGEN for barnepalliasjon (FFB) er det svært viktig å holde barn og unge høyt i arbeidet med palliasjon – på alle helsetjenestenivåene. Barnepalliasjon må bli en integrert del av vårt helsesystem og våre helsetjenester på alle nivåer. Utvikling av spesifikke modeller for helsetjenester, inkludert hospice for barn, må etableres. Nylig skrev FFBs leder en kronikk om dette i Dagens Medisin, som også var på trykk.

 Du kan lese hele kronikken her https://www.dagensmedisin.no/artikler/2019/02/18/hvor-skal-barn-do/