Koronasituasjon Covid - 19

Råd og risikogrupper

Det er Folkehelseinstituttet som har ansvar for råd og informasjon om smittevern.
Også råd og informasjon til risikogrupper. Både hvordan man skal forholde seg til smittevern og hvem som skal kontaktes står oppført. Videre er det oppgitt telefon nr i tilfelle man trenger hasteutlevering/øyeblikkelig hjelp vedrørende av vaksiner/immunglobuliner.
Familier som har syke barn, som kommer inn under kategoriene barnepalliasjon, bør få en oppdatering av «sitt» lokale helsepersonell og fastlege. Skulle så ikke skje, må disse ta kontakt med den lokale legevakten for videre oppfølging og råd.  Se lenke her for råd og informasjon til risikogrupper her. https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/risikogrupper/

Pårørendealliansen

Pårørendealliansen som FFB er medlem av, har sendt en etterlysning av koronaråd til pårørende som pleier nærstående sårbare barn og ungdommer i sine hjem. Vi har støtte dette og har også bedt om råd. Se åpent brev her: Korona - nr 1.docx

For medlemmer i FFB

Skulle vi kunne bistå med noe eller du trenger å prate med oss, er det bare å ta kontakt.