Konferanse: Sustainable End-of-Life Care for the Future

20. mai arrangerer International Work Group on Death, Dying and Bereavement (IWG) og Hospiceforum Norge en internasjonal konferanse om omsorg ved livets slutt.

Nå er tiden inne for å stoppe opp å reflektere over hva vi som samfunn kan gjøre for bedre å ta vare på hverandre i siste del av livet. I Norge er det satt fokus på dette gjennom Meld.St 24 (2019-2020): Lindrende behandling og omsorg — Vi skal alle dø en dag. Men alle andre dager skal vi leve.

Koronapandemien har bekreftet hvor viktig det er å forholde seg til disse spørsmålene. Internasjonalt pågår diskusjonene. På denne konferansen får du anledning til å følge ulike dialoger mellom norske og internasjonale deltakere. Benytt den unike muligheten!

På konferansen kan man enten delta digitalt eller fysisk på Thon Hotel Arena Lillestrøm.

Her kan du se hele programmet og melde deg på. Rabatterte Early Bird-priser før 16. mars!