Julegavedryss til FFB

Hvert år får de ansatte i Kavli og Q-Meieriene nominere de organisasjonene de ansatte selv ønsker skal få en førjulsgave. I år ble det delt ut til sammen 1,5 millioner kroner fra de ansatte til syv av «deres egne» organisasjoner. Av 38 organisasjoner, ble  FFB en av 7 og som ble stemt frem som nummer 2 av de ansatte.

O. Kavli og Knut Kavlis Allmennyttige Fond, i dagligtale kalt Kavlifondet, er et almennyttig fond som mottar sine inntekter fra nærinsmiddelkonsernet. Deler av overskuddet i konsernet skal styrke og utvikle virksomheten, mens resten går til allmennyttige formål innen forskning, kultur og humanitært arbeid.

Kavlifondet eier 100% av Kavlikonsernet.

En julelunsj utenom det vanlige

På de tradisjonsrike julelunsjene på arbeidsplassene til Kavli og Q-Meieriene, som begge er eid av Kavlifondet, fikk de ansatte selv overrekke pengegavene, og endelig skulle vi få både vite hvem av de ansatte som hadde nominert oss og møte henne og de andre. Det var Senior designer i Kavli og Q-Meieriene som hadde nominert Foreningen for barnepalliasjon:
- Jeg ønsket å nominere dem fordi jeg er opptatt av åpenhet, sier hun. Natasha som leder organisasjonen  har valgte å hjelpe andre som trenger oppfølging og hjelp. Hun skaper åpenhet om et viktig tema som ikke snakkes så mye om – død blant barn og oppfølging av både barn og familiene rundt.