Jon Jæger Gåsvatn

Høyeste beskytter

Jon Jæger Gåsvatn

Jon Jæger Gåsvatn er født i Drøbak og flyttet til østfold i 1965. Han er utdannet bioingeniør og har arbeidet ved sykehuset i østfold og vært virksomhetsleder på Tingvoll sykehjem i Sarpsborg hvor han var med å etablere ambulant team for alvorlig syke og døende i 2002.

I tillegg har Jon over 30 års erfaring innen politikken. Gåsvatn har vært medlem av kommunestyret i Sarpsborg og av østfold fylkesting. Han var vararepresentant til Stortinget i 1993-1997 og ble innvalgt fast på Stortinget fra østfold Frp i 2005
og gjenvalgt i 2009. Jon satt som stortingsrepresentant i Helse og -omsorgskomiteen 2009-2013.

Jon har vært et viktig talerør for barnepalliasjon i fra begynnelsen og mener at vi som nasjon skulle ha råd til å kunne få et langt bedre tilbud for døende barn og deres pårørende. Ventesorg er også noe Jon har vært god ambassadør for. I februar i 2014, takket han ja til å bli organisasjonen Ja til lindrende enhet og omsorg for barn sin beskytter! I dag jobber Jon som spesialrådgiver samhandling på sykehuset i østfold.