– Jeg snakket med en mor som sa barnehospicet hadde endret livet deres

Silje Hjemdal er stortingspolitiker (FrP), barnas stortingsrepresentant og medlem av Familie- og kulturkomiteen. Hun har lenge vært en forkjemper for etableringen av barnehospice i Norge, og nå gleder hun seg til FFBs Andreas Hus endelig kommer i Kristiansand.  

Silje Hjemdal sitt engasjement for arbeidet FFB og etableringen av barnehospice i Norge startet da hun fikk bli med på en studietur med FFB til Tyskland. Besøket på et tysk barnehospice satte sterke spor som hun tok med seg tilbake til Norge.

- Jeg fikk et innblikk i hvordan de opererer innen barnepalliasjon i Tyskland, og det var et veldig godt besøk. Det var imponerende å se hvordan de tok vare på og inkluderte barnet og hele familien på et barnehospice. Tyskland er et land vi absolutt burde assosiere oss med hva gjelder helse. Det var her engasjementet mitt for Norges første barnehospice startet, sier Hjemdal.

Silje Hjemdal. stortingspolitiker (FrP), barnas stortingsrepresentant og medlem av Familie- og kulturkomiteen. Foto: Lars Eivind Bones

Hjemdal forteller at barnepalliasjon som fagfelt er stort og vi er gode på veldig mye i Norge. Samtidig er hun opptatt av hvor viktig tilbudet som FFB jobber for er for mange mennesker.

- På studieturen i Tyskland snakket jeg med en mor som sa at barnehospicet hadde endret livet til familien deres. Omtanken for de rundt og hele hospicefilosofien på barnehospicet traff meg, sier Hjemdal.

- Det som for mange er foreldres verste mareritt, ble håndtert på en veldig fin og verdig måte. Oppe i alt det tragiske i en families liv var kanskje det det aller fineste. Å se at barnehospicet virkelig betyr en forskjell for de som trenger det.

Etter mange år med hardt arbeid skal endelig Norges første barnehospice, Andrea Hus, bygges i Kristiansand. Etter planen skal barnehospicet åpne for alvorlig syke og døende barn, og deres familier i 2022. FFB inviterte Silje Hjemdal til et besøk hos foreningen.

- Jeg hadde et veldig bra besøk. Det var veldig treffende å se tegningene og planene for Andreas Hus. Nå får vi endelig første barnehospice på plass i Norge. Målet må jo være at vi på sikt får dette til flere steder i landet, sier Hjemdal.

- Det har vært en årelang kamp om bevilgninger og prioriteringer, og en tøff debatt for FFB å stå i. Norges første barnehospice er først og fremst en seier for alle de alvorlig syke barna og familiene rundt. Ikke minst for alle søsken. Noe av det fineste med studieturen til Tyskland var å se hvordan søsken blir ivaretatt på et barnehospice – det var til stor inspirasjon.

Natasha Pedersen, generalsekretær i FFB er utrolig glad for støtten blant andre Hjemdal har vist i saken.

-Jeg husker godt studieturen til Tyskland da Silje Hjemdal var med. Jeg tror det gjorde et sterkt inntrykk. Jeg er glad for at hun fikk den erfaringen og anledning til å se hva et barnehospice er. Hun har vært en viktig støttespiller for FFB i arbeidet vårt. Nå gleder vi til å invitere henne og flere andre til Grunnsteinsnedleggelsen for Andreas Hus i Kristiansand, 12. juni.

Har du meldt deg på Grunnsteinsnedleggelsen for Andreas Hus? Påmelding her.