Jan Willy Føreland

Jan Willy har omfattende erfaring fra frivillig arbeid, bla i barnehage, skole, korps og som lokal styreleder i turistforeningen. Han har de siste fire årene vært styreleder i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen. Jan Willy jobber til daglig med store byutviklingsprosjekter flere steder i Norge. Han har arbeidet både i det offentlige og det private, bla som teknisk sjef i fylkeskommunen og som grunder og daglig leder i et konsulentselskap. Han er særlig engasjert i å utvikle Sørlandet som en attraktiv region med spennende arbeidsplasser, gode oppvekst- og kulturtilbud og der vi gir unge mennesker gode utviklingsmuligheter.