Isabell Kjærstad Pedersen

 Tidligere assistent og miljøarbeider, styremedlem

Isabell Kjærstad Pedersen

Isabell er 20 år og har jobbet på Nordre Aasen bo- og habiliteringssenter barn og unge og har gått på Videregående Skole i Kristiansand, helse og oppvekst. Hun ønsker om å bli psykolog og jobbe med barn og ungdom. Isabell ble født inn i et liv med en alvorlig syk søster som døde i 2010. Isabell holder også foredrag om hvordan det var å leve med uvissheten rundt søsterens varslede død gjennom 12 år. Hun har et brennende engasjement for omsorgen for alvorlig syke og døende barn og bringer mye av sine erfaringer inn i arbeidet med barnepalliasjon. Isabell har også deltatt på flere kurs innen barnepalliasjon og har besøkt flere barnehospice i andre land. Isabell har et sterkt ønske om å bidra til at FFB når sine mål og er vært aktiv involvert som frivillig og vara i FFB siden oppstarten.