Invitasjon til weekendsamling og workshop for pårørende

WEEKENDSAMLING/WORKSHOP FOR PÅRØRENDE TIL ALVORLIG SYKE BARN OG UNGE. 16-18. SEPTEMBER I KRISTIANSAND. 

Foreningen for barnepalliasjon FFB vil i september 2016 arrangere en samling for foreldre som har barn og unge med diagnoser som har livstruende og livsbegrensende tilstander.

FFB dekker alle utgifter for deltakere; reise, kost og losji inngår.

Formålet med samlingen er å hjelpe foreldre til innsikt i egne psykologi, egne reaksjoner og tankespor. Foreldregruppens erfaringer vil bli vektlagt og vi ønsker også at deres innspill skal bidra til en håndbok i ventesorg. Samlingen inngår i et av årets prosjekter i FFB.

Svært mange foreldre uttrykker at de fortrenger sorgprosessen og får det veldig travelt med å leve livet og fokusere på liv og ikke død. For mange vil det også være tabubelagt å fokusere på sorg og tap før barnet dør. For mange kan reaksjonene i ettertid ligne på Post Traumatisk Stress Syndrom. Det kan mens barnet lever, og også etter at barnet er gått bort, utvikle seg personlige reaksjoner som man kanskje ikke forstår selv. Den gnagende kontinuerlige trusselen om død, og de stadige akutte livstruende situasjonene i livet med et alvorlig sykt barn, kan oppleves som overveldende i forhold til den enkeltes evne til å mestre situasjonen. Dette gjelder for hverdagen både i- og etter- livet med omsorg for et barn eller ungdom som ikke vil leve opp. Vi ønsker å gi dere et avbrekk, redskaper til å takle reaksjoner i hverdagen og i tiden etterpå. Deres kunnskap og erfaring vil også bli viktige bidrag i en vakker bok som bl.a. Bjørg Thorhallsdottir skal bidra med illustrasjoner til.

Workshopen vil blant annet fokusere på at følelser og atferd i høy grad blir bestemt av hvordan mennesker strukturerer sin verden ved hjelp av tenkning. Vi ønsker å gjennomføre workshop med en kombinasjon av forelesninger av fagfolk, samtaler og egne refleksjoner/gruppeoppgaver/øvelser.

Foreløpig program:

Fredag: Ankomst og sosialt program/middag

Lørdag: Spa og aktivitet, faglig program, fellesmiddag

Søndag: Frokost, oppsummering, lunsj og avreise.

Tilbudet gjelder først og fremst for medlemmer av Foreningen for barnepalliasjon, det er plass til inntil 10 deltakere. Det behøver ikke å være par.

Er dette av interesse, send oss en kort mail med informasjon om hvem du er, type diagnose barnet har og familieforhold.

Sted og detaljert program vil bli utsendt på forhånd og vi vil bestille reise. Vi håper å høre fra deg.