Invitasjon til ny weekendsamling og workshop for pårørende

WEEKENDSAMLING/WORKSHOP FOR PÅRØRENDE TIL ALVORLIG OG KRONISK SYKE BARN OG UNGE. 22-24. SEPTEMBER I KRISTIANSAND. 

Foreningen for barnepalliasjon FFB vil i september arrangere en ny samling for foreldre som har barn og unge med ulike diagnoser som er livstruende og livsbegrensende.

FFB dekker alle utgifter for deltakere; reise, kost og losji inngår.

Formålet med samlingen er å hjelpe foreldre til innsikt i egen psykologi, egne reaksjoner og tankespor. Foreldregruppens erfaringer vil bli vektlagt. De fleste tiltakene og hjelpen som finnes i dag har fokus på sorgen etter et dødsfall, mens ventesorg og de emosjonelle utfordringene for foreldre med barn og unge med andre alvorlige og livstruende sykdommer enn kreft, ikke får noe særlig fokus underveis i det kliniske arbeidet, eller fra de offentlige tjenestetilbudene eller i hjelpeapparatet. Vi ønsker med dette også som forening å få mere kunnskap om hvordan vi  kan bistå foreldrene med å mestre situasjonene bedre.

Svært mange foreldre uttrykker at de fortrenger sorgprosessen og får det veldig travelt med å leve livet og fokusere på liv og ikke død. For mange vil det også være tabubelagt å fokusere på sorg og tap før barnet dør. For mange kan reaksjonene i ettertid ligne på Post Traumatisk Stress Syndrom. Det kan mens barnet lever, og også etter at barnet er gått bort, utvikle seg personlige reaksjoner som man kanskje ikke forstår selv. Den gnagende kontinuerlige trusselen om død, og de stadige akutte livstruende situasjonene i livet med et alvorlig og kronisk sykt barn, kan oppleves som overveldende i forhold til den enkeltes evne til å mestre situasjonen. Dette gjelder for hverdagen både i- og etter- livet med omsorg for et barn eller ungdom som ikke vil leve opp. Vi ønsker med denne samlingen å gi dere et avbrekk og redskaper til å takle reaksjoner i hverdagen og i tiden etterpå.

Workshopen vil blant annet fokusere på at følelser og atferd i høy grad blir bestemt av hvordan mennesker strukturerer sin verden ved hjelp av tenkning. Vi ønsker å gjennomføre workshop med en kombinasjon av forelesninger av fagfolk, gruppesamtaler og egne refleksjoner/gruppeoppgaver/øvelser.

Her er fra samlingen i fjor.

Foreløpig program:

Fredag: Ankomst og sosialt program/middag

Lørdag: Spa og aktivitet, faglig program, fellesmiddag

Søndag: Frokost, oppsummering, lunsj og avreise.

Tilbudet gjelder først og fremst for medlemmer av Foreningen for barnepalliasjon, dette er ikke noe krav. Det er plass til inntil 10 deltakere. Det behøver ikke å være par.  Er dette av interesse, send oss en mail med informasjon om hvem du er, type diagnose barnet har og familieforhold innen 1.august. Kjenner du noen som kunne hatt nytte av dette eller er berørt?  Da hadde vi satt pris på om du delte dette med dem.

Sted og detaljert program vil bli utsendt på forhånd og vi vil bestille reise. Vi håper å høre fra deg.

Du kan også lese mere om ventesorgweekend i fjor her