Internasjonale gjesteforelesere til Norge den 1. november

Samarbeid om den beste kunnskapen

FFB har i flere år samarbeidet med Universitetet i Agder, nærmere bestemt etter- og videreutdanningen på lindrende omsorg. I samarbeid med denne utdanningen, skal vi ha en felles fagdag i barnepalliasjon på UIA. Fagdagen er en av de obligatoriske dagene for studentene på Videreutdanning / Palliasjon, UIA. I tillegg vil også noen av foreningens medlemmer, FFB, kunne delta på denne spennende fagdagen.

Faglig tyngde i barnepalliasjon

De to gjesteforeleserne som kommer er. Dr Julie Ling som er sykepleier og har jobbet innen palliasjon i 25 år. Til daglig er Ling direktør i EAPC. Hun kommer også til Norge for å jobbe med ulike prosjekter i foreningen. Ling er vært med å utvikle «White Paper» for kjerne kompetanse i utdanning for barnepalliasjon i Europa. Du kan lese mer om Julie Ling her

 

Den andre foreleseren er Professor Sue Fowler Kerry som har vært i Norge ved flere anledninger. Sist var hun her og underviste blant annet på Norde Aasen. Kerry jobber til daglig som professor i sykepleie på University of Saskatchewan og har gitt ut en hel rekke publikasjoner. Du kan lese mer om professoren her

De er begge kjent innen det internasjonale barnepalliasjonsmiljøet, og er noen av de fremste innen fagfeltet.
Natasha Pedersen fra foreningen vil også bidra med undervisning denne dagen.

 

Heldige studenter på UIA

Hildegunn Ervik Sønning er Koordinator 3. studieår Bachelor sykepleie, Kristiansand, og fagansvarlig koordinator for den lindrende omsorg, Videreutdanning på institutt for helse og sykepleievitenskap, Universitetet i Agder. Hun sier til FFB «Studentene våre er virkelig heldige som får mulighet til å delta på en fagdag med disse to internasjonale kapasitetene innen Barnepalliasjonsfeltet. Vi ser frem til en spennende og lærerik dag!»

FFB har begrensede plasser tilgjengelig og dette er gratis for våre medlemmer. Første mann til mølla. Meld din interesse i dag, til kontakt@barnepalliasjon.no