Innkalling til årsmøte i Foreningen for barnepalliasjon

Du innkalles herved til årsmøtet i Foreningen for barnepalliasjon. Årsmøte er åpent for alle medlemmer.

Dette vil være en fin mulighet til å bli bedre kjent med foreningens arbeid, og vi håper å se deg der.

Se oppdatert innkalling.