Ingunn Berling Fridheim

Ingunn Berling Fridheim, Ingunn er utdannet pedagog (cand. paed) fra Universitetet i Oslo.

Hun har lang erfaring som forlagsredaktør av lærebøker og fagbøker til en rekke områder. Ingunn er medlem i FFB, og hun var med som redaksjonell medarbeider på informasjons- og opplysningsheftet Barnepalliasjon – mer enn omsorg ved livets slutt.